Difüzörler

TSB SWIRL DİFÜZÖR

Tanım Ve Özellikler

Havalandırma sistemlerinde tavan uygulamaları için, yüksekliği 2,6 ila 4 m.ye kadar olan mekanların ısıtma ve soğutma
sistemlerinde emiþ ve üfleme amaçlı olarak kullanılır. Kanatların yapısından dolayı, üfleme amaçlı kullanımlarda yatay
ve düþey atıþlara uygundur. Coanda etkisi yaratmak istenilen durumlarda tavan ile aynı düzlemde monte edilmelidir.
Difüzör 1 mm kalınlıkta DKP sacdan imal edilir. Kanatlar ise siyah plastik malzemedendir. Difüzör kare veya dairesel ön
görünüm olarak iki çeþitte üretilmektedir.
Ürün elektrostatik toz boya ile standart olarak RAL 9010, istek üzerine herhangi bir renge boyanmaktadır.
En uygun atıþ karakteristiğini yakalamak için difüzörün arkasına plenum kutu uygulaması yapılır, üstten veya yandan
giriþli olabilen plenum kutularda klapeler vasıtasıyla hava ayarı yapılabilmektedir. Min.0,60 mm galvaniz sacdan imal
edilen kutulara isteğe bağlı olarak akustik izolasyon uygulanmaktadır.