Panjurlar

TKA KAPI TRANSFER PANJURU

Tanım Ve Özellikler

TKA tipi panjurlar komþu mahaller arasýnda , genellikle kapý içlerinden hava transferini gerçekleþtirmek amacýyla tasarlanmýþlardýr . ETIAL -60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilirler . Kanat grubu bir cepheden bakýldýðýnda diðer taraf görünmeyecek biçimde yerleþtirilmiþtir . Karþýlýk çerçevesi kullanýlarak en az 40 mm kalýnlýðýndaki kapýlara uygulanabilirler. Karanlýk oda uygulamalarýnda, ýþýðýn yansýyarak geçmesini önlemek için 2 sýralý olarak kullanýlmasý önerilir. Ürün istenilen renkte elektrostatik toz boya ile boyanmaktadýr.